شنبه تا 5 شنبه از ساعت 9 تا 17

دو تفلان مسلم

یکی ازوقایع مشهورکه در مراسم مربوط به عاشورا نقل می شود ماجرای طفلان مسلم بن عقیل است.متن این خبر چنین است هنگامی که اسرا را به کوفه اوردند دوپسر بچه عبدالله بن جعفر یا فرزند فرزند جعفر برفتند وبه مردی ازقبیله طی پناهنده شدند. وی گردن شان رازد وسرشان را نزد عبیدالله بن زیاد اورد عبیدالله دستور داد گردن خود او را بزنند وخانه اش را ویران کنند.

 

 

 

تلفن تماس : 09120149115