شنبه تا 5 شنبه از ساعت 9 تا 17
09120149115 02188307019
02188307019
09120149115

دو تفلان مسلم

یکی ازوقایع مشهورکه در مراسم مربوط به عاشورا نقل می شود ماجرای طفلان مسلم بن عقیل است.متن این خبر چنین است هنگامی که اسرا را به کوفه اوردند دوپسر بچه عبدالله بن جعفر یا فرزند فرزند جعفر برفتند وبه مردی ازقبیله طی پناهنده شدند. وی گردن شان رازد وسرشان را نزد عبیدالله بن زیاد اورد عبیدالله دستور داد گردن خود او را بزنند وخانه اش را ویران کنند.

 

 

 

تلفن تماس : 09120149115