شنبه تا 5 شنبه از ساعت 9 تا 17

مسجد سهله

مسجد سهله از مشهورترین مساجد اسلامی که در قرن اول قمری مسجد کوفه ساخته شده است.

مسجدسهله از مساجد منتسب به امام دوازدهم شیعیان است.دربخش های مختلف صحن مسجد محراب هایی ساخته شده ازجمله مقام امام صادق و امام سجاد و اراهیم وادریس وخضر.

این مسجد منزلگاه وعبادتگاه بسیاری از پیامبران ازجمله حضرت ابراهیم و ادریس(ع) وخضر(ع) وجایگاه برخی امامن شیعه از جمله مقام امام صادق و امام سجاد بوده وبر اساس روایت امام صادق وحضرت مهدی پسس از ظهور در ان ساکن خواهدشد.

 

 

 

 

تلفن تماس : 09120149115