شنبه تا 5 شنبه از ساعت 9 تا 17
09120149115 02188307019
02188307019
09120149115

نهرعلقمه

نهر علقمه نهری بوده است درکشور عراق که در بین مردم شایع است که عباس بن علی درروز عاشورا کنار این نهر به شهادت رسید.

این نهر از رود فرات منشعب شده و اب زلال ان را به منطقه کربلا وسرزمین های اطراف ان می رسانده است. برخی نهر علقمه را ساخته پدربزرگ ابن علقمی اخرین وزیر عباسیان می دانند. جد ابن علمقی نهری در کنار فرات حفر کرد ونام اون بر این نهر نهاده شد.

رجب یدوانی شهادت حضرت عباس را در کنار نهر علقمه رد کرده است. وی بیان داشته است این نهر را ابن علقمی در قرن هفتم هجری حفر کرده که سال ها پس از ماجرای کربلا به دنیا امده است.

 

 

تلفن تماس : 09120149115