شنبه تا 5 شنبه از ساعت 9 تا 17

نهرعلقمه

نهر علقمه نهری بوده است درکشور عراق که در بین مردم شایع است که عباس بن علی درروز عاشورا کنار این نهر به شهادت رسید.

این نهر از رود فرات منشعب شده و اب زلال ان را به منطقه کربلا وسرزمین های اطراف ان می رسانده است. برخی نهر علقمه را ساخته پدربزرگ ابن علقمی اخرین وزیر عباسیان می دانند. جد ابن علمقی نهری در کنار فرات حفر کرد ونام اون بر این نهر نهاده شد.

رجب یدوانی شهادت حضرت عباس را در کنار نهر علقمه رد کرده است. وی بیان داشته است این نهر را ابن علقمی در قرن هفتم هجری حفر کرده که سال ها پس از ماجرای کربلا به دنیا امده است.

 

 

تلفن تماس : 09120149115