شنبه تا 5 شنبه از ساعت 9 تا 17
09120149115 02188307019
02188307019
09120149115

تاریخ رفت تیر 1401

مدت 6شب 7 و روز

ایرلاین

مقصد نجف

شروع قیمت 5/000/000 تومان

تاریخ رفت مرداد 1401

مدت 6شب 7 و روز

ایرلاین ایران ایر ایران ایر

مقصد نجف

شروع قیمت 5000000 تومان

تلفن تماس : 09120149115