شنبه تا 5 شنبه از ساعت 9 تا 17

تاریخ رفت فروردین 1402

مدت 6شب 7 و روز

ایرلاین اتوبوس vip اتوبوس vip

مقصد نجف اشرف

شروع قیمت 7000000 تومان

تاریخ رفت دی 1401

مدت 6شب 7 و روز

ایرلاین اتوبوس vip اتوبوس vip

مقصد نجف

شروع قیمت 4/500/000 تومان

تاریخ رفت دی و بهمن 1401

مدت 6شب 7 و روز

ایرلاین اتوبوس vip اتوبوس vip

مقصد نجف اشرف

شروع قیمت 6.000.000 تومان

تاریخ رفت آذر 1401

مدت 6شب 7 و روز

ایرلاین اتوبوس vip اتوبوس vip

مقصد نجف

شروع قیمت 3.800.000 تومان

تاریخ رفت مرداد 1401

مدت 6شب 7 و روز

ایرلاین ایران ایر ایران ایر

مقصد نجف

شروع قیمت 4400000 تومان

تلفن تماس : 09120149115